Skelbiame kandidatus į Austrijos lietuvių bendruomenės valdybą:

2024 m. kovo 3 d.
Design ohne Titel(8)

Viktoras Orestas Vagusevičius

©Jonas Šopa

Visų pirmą noriu išreikšti didelį susidomėjimą būti ALB dalimi. Mano požiūriu, aktyvi veikla bendruomenėse, jos kultivavimas yra labai svarbus stiprinant žmonių savimonę, patriotizmą ir empatiją. Noras būti bendruomenės dalimi ir aktyvus dalyvavimas jos veiklose dažniausiai išprovokuoja daug teigiamo magnetizmo, kuris atsispindi mūsų nuotaikoje, motyvacijoje ir požiūryje į gyvenimą. Taip pat bendruomenės yra gera vieta susipažinti su skirtingų veiklų žmonėmis, praplėčiant savo akiratį. Tokios bendruomenės kaip ALB yra nuostabi vieta dalintis bendrais džiaugsmais, skausmais ir tiesiog gyvenimu su bendrataučiais. Tad pagrindinė mano motavaciją tapti ALB dalimi yra skatinti žmones dalyvauti bendruomenės veikloje įdarbinant savo turimas kompetencijas, aktyvinti sritis, kuriose turiu žinių ir patirties.

Tikslai ir siekiai.
Kadangi esu atliekamųjų menų specialistas, savo veiklą ALB matyčiau šioje sferoje. Vienas pagrindinių tikslų būtų aktualizuoti Austrijoje studijuojančius menininkus organizuojant jų parodas, koncertus, spektaklius ir kt. veiklas. Taip pat norėčiau platinti Lietuvos ir Austrijos kūrėjų bendradarbiavimo tiltus, kuruoti bendrus projektus. Pristatyti lietuvišką kultūrą tiek čia esantiems lietuviams, tiek kitiems Austrijos gyventojams. Galbūt pritraukti lėšų stipendijoms ar platformai, siekančiai remti čia esančius lietuvių kilmės menininkus. Kaip dar vieną siekį norėčiau įvardinti meninės edukacijos organizavimą vaikams ar paaugliams, norintiems užsiimti šiomis veiklomis lietuviškai, taip aktualizuojant kalbą ir galimai įdarbinant vietinius studentus, jaunus profesionalus ir kitus. Edukacijos/dirbtuvės taip pat galėtų būti ir ALB renginių dalimi, praturtinant bendruomenę įvairiomis praktikomis.
Patirtis.
Jau daugiau nei dešimt metų aktyviai organizuoju įvairius renginius, tarp kurių yra koncertų serijos, meistriškumo kursai, ankstyvojo kino festivalis. Turiu praktikos rašant įvairias paraiškas, rėmimo ieškojimo laiškus. Taip pat pats vadybininkauju savo koncertinei veiklai, tad iškeltiems tikslams turiu pakankamai patirties. Kadangi gyvenu tarp dviejų šalių, visuomet turiu aktyvų kontaktą su abiejų šalių menininkais ir kultūrinio vyksmo organizatoriais.


Elena Šataitė

Gerbiama Lietuvių bendruomene, gerbiami bendruomenės valdybos nariai. Šiuo laišku norėčiau iškelti savo kandidatūrą į Austrijos lietuvių bendruomenės valdybą.

Esu Elena Šataitė – kompozitorė, muzikantė, lietuviško choro Austrijoje narė. Nuo 2018 m. su šeima gyvenu Vienoje. Lietuviškos tradicijos, šventės, minėjimai mūsų šeimai yra labai brangūs, tad su dideliu džiaugsmu domimės ir dalyvaujame bendruomenės organizuojamuose renginiuose, užsiėmimuose.

Manau atėjo laikas aktyviau įsitraukti į bendruomenės veiklą, puoselėjant Lietuviškos mokyklėlės egzistavimą, organizuojant renginius, užsiėmimus.

Tikiu, kad mano sukaupta patirtis, kūrybiškumas, atsidavimas gali prisidėti prie stiprios, aktyvios bendruomenės augimo. Būdama dviejų mergaičių mama puikiai suprantu kitų šeimų poreikius ir norus. Noriu tapti šeimų balsu bendruomenės valdyboje.


Justina Špeirokaitė

Nuo 2019 metų kartu su kolegėmis organizuojame festivalį LT.art Vienna, kurio tikslas yra pristatyti meninink* iš Lietuvos kūrybą Vienoje. Ryšys su Austrijos lietuvių bendruomene festivaliui ypatingai svarbus. Festivalis yra vienas bendruomenės inicijuotų ir vykdomų projektų. Todėl buvimas ALB valdyboje reikšmingas tiek festivaliui, tiek ir man asmeniškai. Tik bendrybėje mes galime puoselėti savo kultūrą, tiek ir tradicinę, tiek ir šiuolaikinę, bei megzti ryšius su kitų Vienoje gyvenančių kultūrų atstovais. Tarpkultūrinis bendravimas ir bendradarbiavimas kaip niekad reikalingas, o mes, gyvenantis ne savo gimtojoje šalyje, esame puikūs fasilitatoriai.

Viliuosi, mano dalyvavimas ALB valdybos veikloje, įgalins naujų bendrysčių, iniciatyvų, suteiks naujų patirčių Austrijoje gyvenantiems žmonėms, kurie yra iš Lietuvos, myli Lietuvos kultūrą, ar nori ją pažinti.

Pasidalink šiuo straipsniu

IP

Publikavo:

Ingrida Prelgauskaite

Prisijungti
Privatumo politika

2024 © Austrijos lietuvių bendruomenė