Šaukiamas visuotinis Austrijos lietuvių bendruomenės susirinkimas

2022 m. sausio 12 d.
ALB-Logo-1024×512

Vasario 18 d. 18 val. šaukiamas visuotinis Austrijos lietuvių bendruomenės susirinkimas, kurio metu bus išrinkta nauja bendruomenės valdyba ateinantiems dvejiems metams.

Renginys vyks Lietuvos ambasados Vienoje patalpose. Dalyvausiantys susirinkime turi laikytis 2G taisyklės. Tie, kas neturi galimybės dalyvauti, gali pateikti klausimus susirinkimui el. paštu: austrijos.lietuviai@gmail.com.

Renginyje kviečiame dalyvauti ne tik visus esamus bendruomenės narius, bet ir norinčius jais tapti ar įsitraukti į bendruomenės veiklas, ypač naujai atvykusius lietuvius. Pandeminiais metais nedaug turėjome progų bendrauti ir susitikti gyvai, tad visuotinis susirinkimas tiesiog puiki proga pažintims, idėjų mainams ir diskusijoms apie tai, kokią Austrijos lietuvių bendruomenę norėtume matyti ateityje, kokie mes joje norime būti.

Nuoširdžiai kviečiame iniciatyvius, visuomeniškus žmones įsitraukti į bendruomenės valdybos veiklą.

Susirinkimo programa

  1. Austrijos lietuvių bendruomenės valdybos dvejų metų veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
  2. Kandidatų į Austrijos lietuvių bendruomenės valdybą prisistatymas. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. Slaptas balsavimas. Balsų skaičiavimas.
  3. Kandidatų į Audito komisiją prisistatymas. Klausimai. Balsavimas. Audito komisijos paskelbimas.
  4. Kandidatų į Ginčų komisiją prisistatymas. Klausimai. Balsavimas. Ginčų komisijos paskelbimas.
  5. Balsų skaičiavimo komisijos pranešimas. Naujos 2022.02 – 2024.02 m. Austrijos lietuvių bendruomenės valdybos ir pirmininko paskelbimas.
  6. Įstatų pakeitimas ir tvirtinimas (esant siūlymų keisti).
  7. Bendruomenės atstovo į PLB Seimą rinkimai.
  8. Kiti klausimai (svarstomi ir, esant reikalui balsuojama, jei klausimo svarstymui pritaria trečdalis susirinkusiųjų bendruomenės narių). Būsime dėkingi, jei aktualius klausimus atsiųsite el. paštu austrijos.lietuviai@gmail.com, taip galėsime geriau pasiruošti ir efektyviau panaudoti laiką.

 
Kas turi teisę teikti kandidatūrą į Valdybą, Ginčų ir Audito komisijas?
Savo ar kito asmens kandidatūrą į Austrijos lietuvių bendruomenės valdybą, Ginčų ir Audito komisijas teikti turi teisę visi bendruomenės nariai. Kviečiame siųsti prisistatymus el. paštu austrijos.lietuviai@gmail.com.
 
Iki kada turi būti pateiktos kandidatūros į Valdybą, Ginčų ir Audito komisijas?
Kandidatūros į Valdybą turi būti pateiktos iki vasario 9 d. imtinai, o viešai bus paskelbtos vasario 11 d. penktadienį. Kandidatai į Ginčų ir Audito komisijas gali būti siūlomi ir visuotinio susirinkimo metu.
 
Kandidatūros į Valdybą turi būti teikiamos el. paštu austrijos.lietuviai@gmail.com atsiunčiant savo asmens duomenis (vardas, pavardė, gimimo metai, veikla, gyvenamoji vieta), nuotrauką ir iki vieno A4 dydžio puslapio (iki 3500 spaudos ženklų) motyvacinį laišką.
 
Kiek bendruomenės narių privalo dalyvauti visuotiniame susirinkime?
Jei visuotinis susirinkimas paskelbtas vadovaujantis bendruomenės įstatais, jis laikomas įvykusiu ir jo sprendimai priimtais nepriklausomai nuo susirinkime dalyvavusių Bendruomenės narių skaičiaus.
 
Kas dalyvauja ir turi sprendimo teisę susirinkime?
Susirinkime kviečiami dalyvauti visi bendruomenės nariai ar norintys jais tapti. Susirinkime turi teisę priimti sprendimus ir balsuoti renkant valdybą tik bendruomenės nariai (asmenys sumokėję bendruomenės nario mokestį už 2022 m.). Bendruomenės nariais galima bus tapti ir atvykus į susirinkimą.
 
Kaip tapti bendruomenės nariu?
Bendruomenės nariu gali tapti kiekvienas pageidaujantis sumokėjęs metinę bendruomenės nario įmoką, kuri 2022 m. yra 12 eurų metams, bei pateikę savo asmens (vardas ir pavardė) bei kontaktinius (el. paštas) duomenis.
Litauische Gemeinschaft in Österreich
IBAN: AT91 1420 0200 1094 5527
Atlikdami pavedimą taip pat nurodykite savo el. pašto adresą, kuriuo jus pasiektų bendruomenės informacija.
 
Daugiau informacijos apie tapimą bendruomenės nariu rasite čia: http://www.lietuviai.at/naryste-bendruomeneje/
 
Apie bendruomenę ir jos veiklą daugiau galima sužinoti interneto svetainėje www.lietuviai.at/austrijos-lietuviu-bendruomene/.

Pasidalink šiuo straipsniu

JS

Publikavo:

Jolita Skinulyte

Prisijungti
Privatumo politika

2023 © Austrijos lietuvių bendruomenė