Šaukiamas visuotinis Austrijos lietuvių bendruomenės susirinkimas

2024 m. sausio 31 d.
Violet-and-Yellow-Campaign-Instagram-Post-1

Kovo 8 d. 18 val. šaukiamas visuotinis Austrijos lietuvių bendruomenės susirinkimas, kurio metu bus išrinkta nauja bendruomenės valdyba ateinantiems dvejiems metams.

Renginio vieta:
Beklen Music Studio,
Siccardsburggasse 5/55
1100 Wien

Tie, kas neturi galimybės dalyvauti, gali pateikti klausimus susirinkimui el. paštu: austrijos.lietuviai@gmail.com.

Renginyje kviečiame dalyvauti ne tik visus esamus bendruomenės narius, bet ir norinčius jais tapti ar įsitraukti į bendruomenės veiklas, ypač naujai atvykusius lietuvius. 

Nuoširdžiai kviečiame iniciatyvius, visuomeniškus žmones įsitraukti į bendruomenės valdybos veiklą.

Susirinkimo programa

  1. Austrijos lietuvių bendruomenės valdybos dvejų metų veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
  2. Kandidatų į Austrijos lietuvių bendruomenės valdybą prisistatymas. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. Slaptas balsavimas. Balsų skaičiavimas.
  3. Kandidatų į Audito komisiją prisistatymas. Klausimai. Balsavimas. Audito komisijos paskelbimas.
  4. Kandidatų į Ginčų komisiją prisistatymas. Klausimai. Balsavimas. Ginčų komisijos paskelbimas.
  5. Balsų skaičiavimo komisijos pranešimas. Naujos 2024.03 – 2026.03 m. Austrijos lietuvių bendruomenės valdybos ir pirmininko paskelbimas.
  6. Įstatų pakeitimas ir tvirtinimas (esant siūlymų keisti).
  7. Bendruomenės atstovo į PLB Seimą rinkimai.
  8. Kiti klausimai (svarstomi ir, esant reikalui balsuojama, jei klausimo svarstymui pritaria trečdalis susirinkusiųjų bendruomenės narių). Būsime dėkingi, jei aktualius klausimus atsiųsite el. paštu austrijos.lietuviai@gmail.com, taip galėsime geriau pasiruošti ir efektyviau panaudoti laiką.

Kas turi teisę teikti kandidatūrą į Valdybą, Ginčų ir Audito komisijas?

Savo ar kito asmens kandidatūrą į Austrijos lietuvių bendruomenės valdybą, Ginčų ir Audito komisijas teikti turi teisę visi bendruomenės nariai. Kviečiame siųsti prisistatymus el. paštu austrijos.lietuviai@gmail.com.

Iki kada turi būti pateiktos kandidatūros į Valdybą, Ginčų ir Audito komisijas?

Kandidatūros į Valdybą turi būti pateiktos iki vasario 28 d. imtinai, o viešai bus paskelbtos kovo 1 d. Kandidatai į Ginčų ir Audito komisijas gali būti siūlomi ir visuotinio susirinkimo metu.

Kandidatūros į Valdybą turi būti teikiamos el. paštu austrijos.lietuviai@gmail.com atsiunčiant savo asmens duomenis (vardas, pavardė, gimimo metai, veikla, gyvenamoji vieta), nuotrauką ir iki vieno A4 dydžio puslapio (iki 3500 spaudos ženklų) motyvacinį laišką.

Kiek bendruomenės narių privalo dalyvauti visuotiniame susirinkime?

Jei visuotinis susirinkimas paskelbtas vadovaujantis bendruomenės įstatais, jis laikomas įvykusiu ir jo sprendimai priimtais nepriklausomai nuo susirinkime dalyvavusių Bendruomenės narių skaičiaus.

Kas dalyvauja ir turi sprendimo teisę susirinkime?

Susirinkime kviečiami dalyvauti visi bendruomenės nariai ar norintys jais tapti. Susirinkime turi teisę priimti sprendimus ir balsuoti renkant valdybą tik bendruomenės nariai (asmenys sumokėję bendruomenės nario mokestį už 2024 m.). Bendruomenės nariais galima bus tapti ir atvykus į susirinkimą.

Kaip tapti bendruomenės nariu?

Bendruomenės nariu gali tapti kiekvienas pageidaujantis sumokėjęs metinę bendruomenės nario įmoką, kuri 2024 m. yra 15 eurų metams, bei pateikę savo asmens (vardas ir pavardė) bei kontaktinius (el. paštas) duomenis.

Litauische Gemeinschaft in Österreich

IBAN: AT27 2011 1842 8002 3600

Atlikdami pavedimą taip pat nurodykite savo el. pašto adresą, kuriuo jus pasiektų bendruomenės informacija.

Pasidalink šiuo straipsniu

IP

Publikavo:

Ingrida Prelgauskaite

Prisijungti
Privatumo politika

2024 © Austrijos lietuvių bendruomenė